Algrøy Elektro AS er en tradisjonsrik elektroentreprenør med et bredt produkt og tjenesterepertoar.

Vi har siden 1975 arbeidet med alt fra store elektro-installasjoner av næringsbygg til førstegangsetablerere som bygger sitt første hus. Her vil dere finne et utdrag av hva vi tilbyr, og dersom det er noe uklart er vi aldri mer enn en telefon eller e-post unna.

Når boligdrømmen skal realiseres er det elektriske anlegget svært viktig. Ta kontakt så tidlig som mulig.
Vårt nærområde har gjennomgått en kraftig industrialisering de senere år. Det elektriske anlegget er ofte sentralt i disse virksomhetene.
Ingen oppdrag er for små. Våre montører utfører endringe og utvidelser i ditt elektriske anlegg.
Vårt ønske er å opptre så smidig som mulig for å opprettholde det servicenivået våre kunder ønsker.